Projekt NZZ_2 byl prodloužen do června 2015

Do konce června 2015 bude probíhat inovace informačního systému a pilotáž písemných zkoušek ve školách. Finanční podpora tvorby jednotných zadání z tohoto projektu skončila v červnu 2014.

Od té doby zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti. V rámci udržitelnosti projektu spravuje databanku témat pro závěrečné zkoušky, ve spolupráci se školami aktualizuje zastaralá témata a vytváří témata nová, která postihnou důležité inovace v oboru. O financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které do budoucna odhaduje náklady na tvorbu a inovaci témat na zhruba 6,1 milionu korun ročně.