Soutěž samostatných odborných prací

HK3.jpg Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací (SOP).

Soutěž se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01 Jemný mechanik – hodinář
29-54-H/01 Cukrář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
41-51-H/02 Včelař
41-54-H/002 Kovář a podkovář
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04 Umělecký keramik


Podmínky soutěže
• Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z oborů 1-12 a která při závěrečných zkouškách využívá jednotné zadání.
• Pro účast v soutěži škola zašle poštou 1 - 3 soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
• Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP, a to na adresu:
Renata Pyrochtová
Národní ústav pro vzdělávání Weilova 1271/6 102 00 Praha 10

Povinné údaje:
Ke každé SOP bude připojen samostatný list s následujícími údaji:
škola - název, adresa
obor vzdělání, téma a název práce
jméno a příjmení žáka, kontakt na žáka - e-mail, telefon
kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2013
Práce obdržené po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení zaslaných prací provede odborná komise složená ze zástupců sociálního partnera Hospodářské komory ČR a zástupců autorských týmů pro tvorbu příslušných jednotných zadání. Vyhodnocení proběhne v termínu od 10. 6. do 20. 6. 2013.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol v termínu od 20. 6. - 30. 6. 2013, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách projektu NZZ_2.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2013 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.

Kritéria pro posuzování SOP
Sledován bude zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, grafické zpracování či dodržení všech bodů zadané osnovy.