Školy se právě rozhodují, zda budou zkoušet žáky učebních oborů podle jednotného zadání

Tisková zpráva, 26.4. 2013 - Střední školy s učebními obory začaly právě připravovat závěrečné zkoušky, které budou jejich žáci skládat v červnu.

V průběhu března a dubna získaly přístup k jednotným zadáním oborů, které vyučují, a teď se rozhodují, zda je při závěrečných zkouškách využijí, nebo budou své žáky i nadále zkoušet podle vlastních představ. Možnost přidat se k jednotným zkouškám dobrovolně budou mít školy do roku 2013/2014. Pak už bude použití jednotného zadání povinné.

tisková zpráva ke stažení  tisková zpráva ke stažení (103,50 KB)


Počet škol, které se přidaly k jednotným zkouškám, se stále zvyšuje. V minulém školním roce to bylo 344 škol (80,6 %) s tříletými učebními obory kategorie H a 83 škol (61 %) s obory kategorie E, kam chodí většinou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Novou závěrečnou zkoušku skládalo celkem 24 990 žáků, z toho 23 321 v oborech kategorie H a 1 669 v oborech kategorie E. Mnohé školy využily jednotné zadání u všech oborů, které vyučují. Nová závěrečná zkouška se tak postupně zavádí do praxe, aniž by to někdo školám přikazoval.

Zadání školám na míru

Aby mohly všechny školy využít jednotná zadání, byl vyvinut nový informační systém, jehož součástí je databáze. V ní nejsou obsažena jednotná zadání jako celek, ale jsou zde k dispozici témata písemných, praktických a ústních zkoušek všech učebních oborů, ta se pak dělí na menší části a konkrétní úkoly. V současnosti obsahuje databáze více než 5 000 témat a jejich počet se bude dále rozšiřovat. „Podrobnější strukturace, kterou umožňuje nově vyvinutý editor, má velkou výhodu – jednotlivá témata i jejich části se dají spolu kombinovat a vzniká možnost vytvořit mnoho variant jednotného zadání. Škola si tedy může vybrat témata podle svého zaměření a připravit tak pro své žáky závěrečné zkoušky opravdu na míru,“ říká hlavní manažerka projektu Ing. Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání. Přitom všechna témata jsou koncipována tak, aby měla srovnatelnou obtížnost, a tím je zajištěna také jednotná úroveň zkoušek na všech školách.

Jak se školy rozhodují

Při rozhodování pedagogů, zda se přidat k jednotným zkouškám, hraje velkou roli fakt, že přijetí jednotného zadání ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Škola už nemusí sama vymýšlet jejich obsah, ale převezme ho z jednotného zadání. Přitom jí zůstává i určitý prostor pro vlastní specifika, protože může zařadit tzv. školní část zkoušky. Kromě toho škola, která se rozhodne použít jednotné zadání, vlastně poměřuje úroveň svých absolventů s úrovní nastavenou zvenku a ověřuje si tím svou vlastní kvalitu.

Ovšem než škola přijme jednotné zadání, musí zvážit, zda má dostatečné technické vybavení a jestli úroveň výuky odpovídá stanoveným požadavkům. Pokud tomu tak není, pak by se měla snažit úroveň vybavení i výuky zvýšit.