Učitelské noviny se věnují nové závěrečné zkoušce

V úvodníku prvního letošního čísla Učitelských novin si jejich šéfredaktor Petr Husník klade otázku, proč se většina škol připojila dobrovolně k jednotným závěrečným zkouškám v učebních oborech:

„Bylo to jen proto, že je k tomu nikdo nenutil? Faktor dobrovolnosti byl vždycky na novém výučním listu sympatický, nebyl podle mě ale rozhodující. Podstatnější pro odborné školy byla možnost porovnat náročnost a obsah zkoušek mezi sebou a ověřit, jestli to, co se v té které škole učí, je z pohledu podniků takříkajíc trendy.

Úvodník najdete na str. 3, článek o nové závěrečné zkoušce s citacemi hlavní manažerky projektu Dany Kočkové na str. 4 – 6.