Přes 30 000 učňů skládalo jednotné závěrečné zkoušky

K jednotným závěrečným zkouškám se letos připojilo 443 škol, tj. 88%, celkově novou závěrečnou zkoušku skládalo 30 104 žáků. Počet škol, které se přidávají k nové závěrečné zkoušce, rok od roku roste. Např. ve školním roce 2007/08 to bylo 50 % škol s učebními obory a do roku 2009/10 jejich počet vzrost na 80 procent.

Zkoušky podle jednotných zadání skládají žáci všech učebních oborů, tedy i těch, které jsou určeny převážně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (kategorie E).

Podrobnější statistika posledních dvou let:

2012/13: 86 % škol s obory vzdělání kategorie H, 77 % škol s obory vzdělání kategorie E

2013/14: 89 % škol s obory vzdělání kategorie H, 85 % škol s obory vzdělání kategorie E

Dosud se školy přidávají k jednotným zkouškám dobrovolně, od příštího školního roku by to pro ně mělo být povinné. Ukládá jim to novela školského zákona, která se v současnosti projednává a měla by platit od začátku roku 2015.

Reformu závěrečných zkoušek uskutečňuje Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond. Smyslem reformy je podpora kvality vzdělávání žáků v učebních oborech a jejich uplatnění na trhu práce. Nová závěrečná zkouška pomáhá vrátit učňovskému školství prestiž, kterou si zaslouží.