Zástupci Hospodářské komory ČR se zúčastnili závěrečných zkoušek

Zástupci HK ČR se společně se zástupci ministerstva školství zúčastnili dne 12. června 2013 praktických závěrečných zkoušek podle jednotného zadání v SOU kadeřnickém v Praze 8.  Sjednocování závěrečných zkoušek probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Podrobnější informace najdete zde:

http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-media/aktuality-4/veda-vzdelavani-lidske-zdroje/ucast-zastupcu-hk-cr-na-zaverecnych-zkouskach.aspx