Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2013.  

Obdobně jako v předchozích letech, může i letos Vaše škola využít pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem jednotné zadání, které je připravováno v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Projekt řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2012/2013
Autor: Romana Jezberová a kol.
Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Vydání první, Praha, únor 2013. 32 s.

publikace ke stažení publikace ke stažení (962,46 KB)


Jednotná zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro školní rok 2012/2013 jsou od března 2013 uložena na webovém portálu tohoto projektu https://skoly.nzz.nuov.cz:4443. Přístup k jednotnému zadání získá ředitel každé školy, která vyučuje učební obor, příp. více oborů, pro něž bylo jednotné zadání vytvořeno. Většina škol již přístup do informačního systému získala v předchozích letech. Přístupové údaje se nebudou měnit, uživatelské jméno je i nadále REDIZO školy, a zůstává i heslo. Pouze v případě ztráty hesla bude vygenerováno jiné a posláno poštou.

Celkem se jedná o jednotná zadání pro 83 oborů vzdělání kategorie H a pro 39 oborů vzdělání kategorie E. Vloni se pro využití jednotného zadání alespoň v jednom z vyučovaných oborů rozhodlo 81 % škol v oborech vzdělání kategorie H. V oborech kategorie E, pro které byla jednotná zadání vytvářena teprve druhým rokem, je využilo 61 % škol. Závěrečnou zkoušku podle JZZZ skládalo 23 321 žáků (78 %) v oborech H a 1 669 žáků (46 %) v oborech E. Některé školy dokonce zavedly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání ve všech oborech, které vyučují. Ačkoliv je využívání jednotného zadání u závěrečné zkoušky pro školy dosud dobrovolné, je zřejmé, že o ně školy projevují výrazný a stále narůstající zájem.