Získání jednotného zadání

Ředitel školy se přihlásí na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz do portálu informačního systému svými přístupovými údaji. V řadě škol nepracuje s jednotnými zadáními ředitel školy, ale pověří své zástupce, kteří se pak stanou oprávněnými osobami a mohou se do systému přihlásit týmiž přístupovými údaji, které jim poskytne ředitel.
Po přihlášení se dostanete na kartu školy, kde pro každý obor, u kterého potřebujete získat jednotné zadání, provedete registraci spočívající ve vyplnění údajů o počtech žáků daného oboru v posledním ročníku. V případě, že nemáte žáky ve třetím ročníku, vyplníte 0. Pro získání upraveného JZZZ vyplníte počet žáků se SVP.
Po kliknutí na odkaz „škola“ v pravém horním rohu zkontrolujete a opravíte údaje o své škole (adresu, kontakty). Po této kontrole a doplnění požadovaných údajů získáte jednotné zadání ke stažení zpracované v pdf souboru ve verzi pro zkoušející.
Po stažení témat všech tří zkoušek (písemné, praktické i ústní) získáte úplné zadání obsahující všechna témata navržená pro JZZZ 2014–2015. Tato témata obsahují veškeré podklady k závěrečné zkoušce určené jak pro žáky, tak i pro zkoušející (tzn. organizační pokyny, správná řešení, pravidla hodnocení apod.).