Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti inkluze

Společné vzdělávání vhodně zohledňující potřeby všech žáků, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřeba i žáků nadaných,  je přínosem pro všechny žáky a potažmo i celou společnost. Ve středoškolském vzdělávání, jež je přípravou na budoucí profesní život, se v této oblasti však otevírají i témata, s nimiž se základní vzdělávání  v takové míře nemusí setkávat.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v oblasti podpory inkluze? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"