Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti rozvoje podnikavosti

Projekt P-KAP končí, důležitá témata, potřeba jejich plánování a řízení zůstává

Co můžete využít při dalším plánování a řízení změn v tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě?

Vybavte své žáky „řidičákem“ na vlastní kariéru a podnikavý život

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"