Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti výuky jazyků

Komunikovat v cizím jazyce se v současném světě stává standardní součástí života v pracovní i osobní rovině, jazykové znalosti zvyšují zaměstnatelnost absolventů škol, usnadňují práci s cizojazyčnými informacemi, škole umožňují zapojení do široké nabídky mezinárodní spolupráce.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v této oblasti? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"