Poznávání praxe ve studovaných oborech

Z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce (případně jejich další studijní profilace) má velký význam dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery v široké paletě forem (výcvik na pracovištích, odborník do výuky, zapojení žáků do reálných zakázek, maximum žáků na pracovištích …)  → zapojení kariérového poradce (koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů)

TEO: Komplexní spolupráce SPŠ Tachov s regionálními zaměstnavateli

Komplexní spolupráce sdružení firem se školou zvyšuje kvalitu odborné výuky i KARIPO 

Škola musí reagovat na dynamický vývoj v oboru – pomáhají odborníci 

Příklad úzké spolupráce SPŠCH ak. Heyrovského Ostrava s odborníky z praxe i výzkumu

SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve firmě všem žákům

Portfolio odborných kompetencí, jednotný model odměny za práci a další inspirace

Inspirace (nejen) pro gymnázia

Předmět profesní volba a stáže žáků na VŠ v Gymnáziu Evolution Praha

VŠPJ a síť škol podporuje technicky a přírodovědně nadané žáky 

Aktivity VŠ polytechnické Jihlavě směrem k SŠ  a ZŠ v regionu 

Bývalí žáci školy motivují vrstevníky ke studiu technických oborů

Setkání s absolventy motivuje žáky SŠLVT Odolena Voda k dokončení zvoleného oboru

Příprava žáků pro vstup na trh práce v Gymn. a SOŠ dr. Šmejkala 

Komplexní přístup ústecké školy ke KARIPO zbavuje žáky obav z uplatnění ve zvoleném oboru