červen 2013, "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání"

P10206642.JPG    18. - 19. 6. 2013 se v konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických uskutečnilo již 14. setkání partnerství TTnet ČR. Tématem workshopu byly "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

P1090373.JPG
Setkání zahájila již tradičně Ing. Hana Čiháková, Ph.D. - koordinátorka partnerství TTnet a poreferovala o aktivitách sítě.
P1090404.JPG
Mgr. Martina Kaňáková s příspěvkem ReferNet a jeho využití pro učitele v OV.
prezentace.pdf prezentace.pdf (665,15 KB)
 P1090383.JPG
Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. s příspěvkem Školní vzdělávací programy a příprava budoucích učitelů.
prezentace.pdf prezentace.pdf (283,65 KB)
 P1090402.JPG
Ing. Jana Fialová s příspěvkem Význam učebnice pro výuku.
prezentace.pdf prezentace.pdf (269,19 KB)
 P1090408.JPG
Ing. Václav Hofman, Ph.D. s příspěvkem Kvalifikace v didaktice AJ - vzužití CLIL.
prezentace.pdf prezentace.pdf (567,04 KB)
 P1090418.JPG
Mgr. Michal Žmolík s příspěvkem Vliv klimatu v pedagogickém sboru na přínos vzdělávací akce.
prezentacee.pdf prezentace.pdf (1,04 MB)
 P1020607.JPG
PhDr. Dana Linkeschová, CSc. s příspěvkem Etické faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání stavebního managementu.
prezentace.pdf prezentace.pdf (486,07 KB)
 P1090429.JPG
Mgr. Milada Stalker s příspěvkem Potřebnost národního rámce kvalifikací.
prezentace.pdf prezentace.pdf (1,09 MB)
 P1090442.JPG
JUDr. Petr Jansa s příspěvkem o projektu Pospolu.
prezentace.pdf prezentace.pdf (395,14 KB)
 P1090449.JPG
Mgr. Michaela Čičváková s příspěvkem o Europassu.
prezentace.pdf prezentace.pdf (1,56 MB)
 P1020580.JPG
Mgr. Richard Veleta, Ph.D. provázel programem.
 P1020586.JPG
Mgr. Barbora Anfilova Husová  - organizační zajištění setkání.

Ze setkání TTnetu byl vydán sborník Sborník ze setkání, červen 2013.pdf Sborník ze setkání, červen 2013.pdf (699,67 KB).

...několik fotek z jednání

P1090375.JPG P1090395.JPG  P1090396.JPG