Co je ECVET

Evropský systém ECVET přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí. ECVET ve všech evropských zemích zaváděn od roku 2009 na základě doporučení Evropského parlamentu a Rady .

ECVET je založen na:

 • výsledcích učení, které jsou definovány pomocí znalostí, dovedností a kompetencí,
 • jednotkách výsledků učení, které jsou součástmi kvalifikací. Jednotky mohou být hodnoceny, validovány a uznávány,
 • kreditu, který je udělen za ohodnocené a dokumentované výsledky učení žáka. Kreditem se nerozumí bodové ohodnocení získaných výsledků učení, ale přidaná hodnota mobility – získaná dovednost, znalost či kompetence,
 • vzájemné důvěře a partnerství mezi zúčastněnými organizacemi.
   

Komu a jak ECVET pomůže?

Jednotlivci

 • mohou absolvovat části vzdělávacího programu v jiné škole u nás i v zahraničí
 • získané výsledky učení jim budou uznány bez nutnosti opakování zkoušky
 • zvýší si sebevědomí
 • zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce
 • získají odborné a jazykové dovednosti

Školy

 • snadno navážou na základě vypracovaných jednotek učení spolupráci s jinou školou/podnikem
 • zvýší si svůj kredit a atraktivitu pro budoucí studenty
 • mají možnost získat finanční podporu pro realizaci zahraničních výměn studentů/žáků (více info na www.naep.cz)

Zaměstnavatelé

 • navážou partnerství se školami
 • mohou ovlivnit podobu jednotek výsledků učení
 • mají možnost zapojit se do tvorby školních vzdělávacích programů a zajistit tak větší návaznost na potřeby pracovního trhu
 • získají možnost zvýšit odbornost svých pracovníků

Více informací o výhodách ECVET pro různé cílové skupiny najdete zde.