Praktické využívání ECVET

Informace o ECVET

Pro podporu možnosti využívání ECVET byly zpracovány dva soubory „Listů ECVET“. Mají charakter internetově dostupných souborů (vždy nejvýše 2 strany textu), které stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.

 

Listy ECVET

 – informace důležité pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů