Listy ECVET

 – informace důležité pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů

Označení

listu

Pracovní název

listu

Stručná anotace

informace o stavu zpracování

Text ke stažení

List 11

Modularizace vzdělávání a učení se využívající prvky ECVET

Rámcový popis možnosti využívání ECVET při tvorbě flexibilních programů odborného vzdělávání a při podpoře učení se.

zde

List 12

Zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání podporou mezinárodní mobility

Popis možností využívání ECVET při podpoře kvality mezinárodní mobility, která je významným prostředkem zvyšování přitažlivosti (odborného) vzdělávání.

zde

List 13

Zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání podporou vnitrostátní mobility

Popis možností využívání ECVET při podpoře kvality vnitrostátní mobility učících se s akcentem na nejběžnější formy vnitrostátní mobility podporující kvalitu a přitažlivost (odborného) vzdělávání.

zde

List 14

Příklady jednotek ECVET, které se uplatnily v projektech mezinárodních mobilit učících se

Příklady konkrétních jednotek zpracovaných v projektech podporovaných programem Erasmus+.

List je ve stadiu přípravy.

 

List 15

Příklady jednotek ECVET, které se uplatnily při vnitrostátních mobilitách učících se

Příklady konkrétních jednotek vytvořených na středních školách zapojených do systémového projektu Pospolu při ověřování možnosti využití ECVET na podporu vnitrostátní mobility.

List je připojen ve dvou variantách (15a a 15b).List je připojen ve dvou variantách (15a a 15b).

15a

15b

List 16

Využívání jednotek výsledků učení ECVET v odborném vzdělávání

Popis možných přístupů k tvorbě a využívání jednotek výsledků učení ECVET opírající se o zkušenosti z projektů (zejména Pospolu) a zohledňující charakter odborného vzdělávání v ČR.

zde

List 17

Využívání jednotek výsledků učení ECVET v odborném vzdělávání v oborech kategorie E

Výběr zkušeností z realizovaných projektů i z výpovědí odborníků potvrzujících, že s ohledem na charakter odborného vzdělávání jsou v oborech kategorie E dobré příležitosti pro uplatnění jednotek výsledků učení ECVET.

zde

List 18

Jednotky výsledků učení ECVET vytvářené s cílem objednat pro žáky škol možnost osvojit si nadstandardní kompetence

Popis možností tvorby jednotek zaměřených na vytvoření nadstavby ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které může žák získat nad rámec standardu daného vzdělávacím programem.

 

zde

List 19

Příklady jednotek ECVET, využitelných v odborném vzdělávání v oborech kategorie E

Příklady konkrétních jednotek vytvořených na základě zkušeností vybraných expertů.

 zde

List 20

Příklady jednotek ECVET vytvářených s cílem objednat pro žáky možnost osvojení nadstandardních kompetencí

Příklady konkrétních jednotek vytvořených na základě zkušeností vybraných expertů ze sféry výkonu práce.

List je ve stadiu přípravy.