Ke stažení

DOKUMENTY

  • Doporučení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření ECVET, EK 2009, český překlad EK 2009, 8 stran. Klíčový dokument obsahující doporučení členským státům EU a popis záměrů Komise. V přílohách obsahuje základní definice a  technické specifikace ECVET - ke stažení
    zde
  •  Lépe poznáváme ECVET, otázky a odpovědi, EK 2010, český překlad NÚOV 2010, 55 stran. Průvodce ECVET zpracovaný formou otázek a odpovědí. V části A obsahuje vysvětlení základních pojmů a postupů, v části B představuje úlohy ECVET a úlohy příslušných institucí, část C doplňuje text o příklady možných postupů - ke stažení zde
  • Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK, NÚV, 30 stranMetodicky zaměřený text obsahující návrh propojení ECVET a NSK ve verzi, která reaguje na výsledky revize Doporučení EP a Rady o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení a na probíhající revizi kurikulárních dokumentů v domácím prostředí a využívá některá doporučení z publikace Cedefop 2017, Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook - ke stažení zde
  • ECVET PRO GEOGRAFICKÉ MOBILITY, uživatelská příručka II., EK 2011, český překlad NÚV 2011, 21 stran. Uživatelská příručka pro kompetentní instituce, které mají zájem na šíření ECVET pro účely mobilit v národních kvalifikačních systémech. Mimo jiné obsahuje výběr informací a konkrétních pokynů pro činnosti před zahájením mobility, během mobility a po skočení mobility - ke stažení zde

VZOROVÉ FORMULÁŘE

Oba formuláře jsou zde k dispozici v podobě překladu, který zajistil a využívá Dům zahraniční spolupráce.

Memorandum 

Studijní smlouva