Důležité informace o využívání ECVET v České republice

Dům zahraniční spolupráce zpracoval Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ .  

Charakter a přínos využívání ECVET ve stručnosti vystihuje text ze závěru zprávy:

V první polovině období 2014 – 2020 implementace ECVET v projektech mobility v České republice významně pokročila. Z původního využívání ECVET v několika pilotních projektech se postupně rozšířila do téměř všech projektů mezinárodní mobility a pronikla i do mobility žáků odborných škol na národní úrovni. Z nástroje využívaného jen výjimečně se stal běžně využívaný nástroj. Pomocí využívání ECVET se zvýšila kvalita projektů mobility.

Celou zprávu je možné (česky i anglicky) získat na adrese: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/dokumenty-8/