Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 

Adresa

Stručná anotace obsahu

www.ecvet.cz

Internetové stránky jsou součástí webu NÚV. Obsahují základní informace o ECVET a o jeho výhodách pro různé cílové skupiny, příklady využití ECVET, informace o vybraných projektech, soubory ke stažení a využitelné kontakty.

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/

Internetové stránky obsahují základní informace o programu Erasmus+ pro všechny cílové skupiny, které se mohou do programu zapojit. Součástí těchto stránek je sekce obsahující základní informace o ECVET, aktivity, novinky, kontakty na ECVET experty a soubory ke stažení.

http://pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni

Metodický portál RVP.cz spravuje od roku 2012 NÚV. V modulu Pospolu jsou umístěny jako zdroj inspirace jednotky výsledků učení, které byly v projektu partnerstvími škol a podniků vytvořeny. K dispozici je rovněž publikace Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni.