Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK .

Tato verze textu reaguje na výsledky revize Doporučení EP a Rady o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení a na probíhající revizi kurikulárních dokumentů v domácím prostředí. Využívá též některá doporučení z publikace Cedefop (2017) Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook.

Aktuální text Metodiky vytváření jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je k dispozici zde.