Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

Většina podnětů pro trvalé zlepšování stavu zavádění souvisí se třemi typy aktivit:

  1. Aktivity NÚV podporované EK a MŠMT v rámci úkolu v plánu aktivit NÚV zaměřeného na koordinaci činnosti Koordinačního centra pro ECVET.
  2. Aktivity DZS podporované EK a MŠMT v rámci implementace programu Erasmus+ s akcentem na projekty Klíčové akce 1 (mobility v odborném vzdělávání a přípravě) a na činnost národního týmu expertů ECVET.
  3. Aktivity řešitelů významných projektů zaměřených na podporu mobility učících se nebo pracujících, např. projektu Pospolu.

Důležité detaily jsou v textu, jehož pracovní verze určená pro diskusi v Koordinačním centru pro ECVET je k dispozici v dokumentu Zajištění kvality implementace ECVET.