Kreativní podnikání ve školách vyžaduje partnerství aktérů v oblastech vzdělávání a podnikání

Andy Williams (ředitel polské pobočky British Council) zahájil tuto 3. konferenci programu CENTRES zamyšlením se nad tím, čeho tento program v relativně krátké době dosáhl. Poděkoval všem účastníkům z osmi partnerských zemí, a zejména těm 780 učitelům, 2 220 žákům, 130 podnikatelům, 264 školám, 180 partnerům, 90 politikům a 3 600 pracovníkům ve vzdělávání, kteří společně umožnili dosavadní úspěchy a dopad programu. Tento program by nebylo možno uskutečnit bez energie, otevřenosti a závazku těchto partnerů. Budoucnost kreativního podnikání na školách je tedy nutně kolektivní záležitostí.

Andy Williams rovněž zdůraznil, že tato konference představuje spíše než konec programu CENTRES začátek nové cesty vedoucí k zajištění postavení kreativního podnikání na školách v celé Evropě. Vyzval k tomu, aby se mnohostranný přístup stal pravidlem, spíše než výjimkou a aby politici a podnikatelé vytvořili příležitosti ke spolupráci, která byla v minulosti obtížná vzhledem ke způsobu, jakým jsou vzdělávání a podnikání, neboli kreativita a podnikavost, od sebe