Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

Na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce jsou na začátku roku 2017 umístěny již tři webináře:

  • Obecné zásady ECVET
  • „Jak na jednotku výsledků učení“
  • „Žádost s ECVETem? Poradíme Vám …“

Prostudovat je můžete s pomocí tohoto odkazu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/webinare.