Jednotlivé klíčové aktivity projektu

Projekt je členěn do jednotlivých klíčových aktivit, které reprezentují aktivity, které se v těchto aktivitách naplňují.

  • Školním poradenským službám je věnována KA 1 (klíčová aktivita), která se věnuje podpoře školních psychologů /speciálních pedagogů ve školách. Je zaměřena především na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, na práci školních poradenských pracovníků s učiteli, žáky a rodiči.
  • KA2 je věnována metodické podpoře odborníků ve školách, která je zajišťována metodiky projektu, kteří pracují maximálně se 6-7 školami. Konzultují se zapojenými psychology a speciálními pedagogy, poskytují informace vedení škol, vytvářejí významné metodické zázemí pro poskytovatele služeb ve školách. Metodici se podílejí také na vytváření metodických materiálů v projektu, které jsou součástí výstupů projektu. Aktivita zajišťuje také supervizní podporu odborníků ve školách.
  • KA4 Tato aktivita je věnována programům DVPP. Vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů je členěno podle dosažené úrovně kompetencí na skupinu A-C. Programy vzdělávání pokrývají spektrum požadavků od témat spojených s legislativou, systémem práce ve školním prostředí až po témata stresu, forem vzdělávání, rizikového chování, úprav vzdělávání pro žáky s potřebou podpůrných opatření až po žáky s různými typy zdravotního postižení. Témata jsou členěna také podle cílových skupin, kterým jsou služby poskytovány (žáci, pedagogové, rodiče).
  • KA 5 je zajišťována středisky výchovné péče. Je určena školám, které nemají školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Orientuje se zejména na poskytování poradenských služeb zaměřených na prevenci a řešení poruch chování a s tím související problematikou.