Aktivity projektu

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště, metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení, poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

Aktivita 1

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními

 

Aktivita 2

Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště

 

Aktivita 3

Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče

 

Aktivita 4

Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení

 

Aktivita 5

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče