Budoucí prvňáčky při zápisu čekaly pohádkové bytosti i hodné učitelky

Publikováno dne 12. 2. 2013 v Berounském deníku na str. 3

Hořovice – V těchto dnech se budoucí letošní prvňáčci poprvé – byť zatím jen letmo – mohou seznámit s prostředím, do kterého naplno vplují v září tohoto roku. Na základních školách se konají zápisy prvňáčků.
   Například hořovická 1. základní škola v Komenského ulici otevřela budoucím žáčkům své dveře poprvé v lednu a v náhradním termínu také včera.
   Na nové žáčky čekali nejen jejich budoucí kantoři, ale také samotní žáci vyšších ročníků, kteří si převlečeni za pohádkové bytosti pro ně připravili sérii vědomostních a sportovních úkolů, jež každý z budoucích žáčků musel zkusit splnit. Poté se jim věnovaly paní učitelky, které na ně budou v záři čekat ve třídách.
   Tento výjimečný den si tak užili nejen budoucí prvňáčci, z nichž díky takto pojatému zápisu spadla tréma, ale i jejich rodiče, kteří si tak mohli udělat první dobrý dojem o škole,kam bude jejich dítě docházet. Od začátku školního roku se pak mohou noví žáci těšit mimo jiné na řadu sportovních kroužků, které ve spolupráci se školou provozuje občanské sdružení Aligátor (tradičně jsou v nabídce kroužky atletiky, plavání, florbalu, volejbalu, nohejbalu, badmintonu či sportovního lezení).
   Nespornou výhodou je jistě plavecký bazén v objektu školy a přilehlé sportoviště. Pro své studenty škola samozřejmě pořádá také pravidelné besedy a exkurze.
Možná rizika v procesu vzdělávání pomáhají žákům a jejich rodičům řešit specialisté, kteří na škole působí díky projektu RAMPSVIP III, jenž je zaměřen na rozvoj školních poradenských pracovišť a podporuje zavádění školních psychologů a školních speciálních pedagogů do škol v celé ČR.
   Tento projekt je financován z evropských strukturálních fondů, z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a za finančního přispění MŠMT.

Foto popis| ZÁPIS do první třídy je pro děti vždy velkým okamžikem. Učitelky se snaží, aby pro ně byl první kontakt se školou co nejpříjemnější.

Region| Střední Čechy