Přehled realizované publicity

9. 4. 2013 – Informace o projektu na setkání ředitelů SPC  

12.4. 2013 - Jednání na KÚ Olomouckého kraje k postavení školních psychologů ve školách, role projektu RAMPS  

16.4. 2013 - Informace o projektu v rámci vystoupení o inkluzivním vzdělávání v Senátu ČR  

22.4. 2013 – Informace o projektu na setkání ředitelů zapojených škol do projektu v rámci ČECH  

duben 2013 – Informace o projektu v rámci přednášek studentům katedry psychologie PedF UK v Praze  

duben 2013 - Přednáška na FF UK v Bratislavě, věnovaná systému školních poradenských pracovišť v ČR a role projektu RAMPS  

květen 2013 - Setkání zástupců profesních sdružení v rámci školských a školních poradenských služeb v ČR- informace o projektu RAMPS

červen 2013 – Informace o projektu a předání kontaktů na odborníky v krajích na setkání pracovníků projektu CPIV

2.10.2013 se uskutečnilo setkání se zástupci jednotlivých krajů. Prioritním tématem byla funkčnost regionálních metodických sítí.

9.10. 2013 hlavní manažerka projektu PhDr.J.Zapletalová návštívila školská poradenská zařízení a pracovníky ŠPP, zapojené v Pardubickém kraji do projektu ESF RAMPS VIP-III. Cílem návštěvy byla vzájemná informovanost a reflexe naplňování cílů projektu, včetně publicity. Důležitou součástí jednání byla zpětná vazba nositelů projektu o naplňování cílů a představení návrhů, jak budou aktivity po skončení projektu pokračovat.


4.- 5.10.2013 prezentoval hlavní metodik pro SVP dr. David Čáp některé z aktivit a cílů projektu RAMPS-VIP III na kongresu Pediatrie v praxi (Plzeň).
Hlavní manažerka projektu dr. Jana Zapletalová vystoupila na konferenci v Bratislavě.

23.10.2013 proběhlo další strategické metodická setkání, zabývající se stěžejními úkoly a výstupy projektu (PPP, Francouzská, Praha).

22.-23.11.2013 proběhlo setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů působících v projektu v linii ŠPP.