ŠPZ Karlovarský kraj

PPP

PPP Karlovy Vary, Západní 15, 360 26 Karlovy Vary, www.pppkv.cz 
PPP Toužim, Plzeňská 318 (internát SOU zemědělské), 364 01 Toužim
PPP Cheb, Palackého 8, 350 02 Cheb
PPP Sokolov, K. H. Máchy 1276, 356 01, www.volny.cz/ppp.sokolov/

SPC

Mentálně postižení, kombinované vady, tělesně postižení, PAS
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, 36017 Karlovy Vary, www.specskoly.cz/SPC 
Odloučená pracoviště:  K.H.Máchy 1267, 356 01 Sokolov, www.specskoly.cz/
SPC  Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně, www.specskoly.cz/
SPC  Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně – Hamrníky  Hradební 17, 350 02 Cheb, www.specskoly.cz/spc/onas/cheb.htm

Vady řeči
SPC při ZŠ pro žáky se SPU, Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary, http://www.zsdys.cz/spc-logopedie

SVP

SVP Karlovy Vary, Myslbekova 4, 360 01