ŠPZ Olomoucký kraj

PPP

PPP Olomoucký kraj, U Sportovní haly 1a, Olomouc 779 00; http://www.ppp-olomouc.cz/ 
PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a, Olomouc 779 00; http://www.ppp-olomouc.cz/  
PPP Litovel, Nám. Př. Otakara 753/11, Litovel 784 01; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Šternberk, DDM p.o., Opavská 14, Šternberk 785 01; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Uničov, ZŠ Uničov, Haškova 211, Uničov 783 91; www.ppp-olomouc.cz 
PPP Přerov, SŠT, Kouřílkova 8, Přerov 750 02; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Hranice, Galašova 1746, Hranice na Moravě 753 01; www.ppp-olomouc.cz
PPP Prostějov, Vrchlického 5, Prostějov 796 01; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Konice, Vrchlického 349, Konice 798 52; www.ppp-olomouc.cz 
PPP Šumperk, Husitská 12, Šumperk 787 01; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Mohelnice, Olomoucká 41, Mohelnice 789 85; www.ppp-olomouc.cz  
PPP Zábřeh, Sušilova 40, Zábřeh 789 01; www.ppp-olomouc.cz 
PPP Jeseník, Dukelská 1240, Jeseník 790 01; http://www.ppp-jesenik.cz/

SPC

Mentálně postižení
SPC při Soukromé střední odborné škole, Jaselská 832, 753 01 Hranice I – Město, www.ssos.cz
SPC pro MP, Lidická 86, 796 01 Prostějov, www.zsadd-prostejov.cz
SPC pro MP, PAS, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc-Řepčín

Kombinované vady
SPC pro žáky s více vadami, Masarykova 4, 78985 Mohelnice, www.zsams-mohelnice.cz

Porucha autistického spektra
SPC pro MP, PAS, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc-Řepčín

Vady řeči
SPC pro VŘ, Tř.Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc, www.logopaed.cz
Detašovaná pracoviště

v Jeseníku, Dukelská 1240 
v Prostějově, Fanderlíkova 25 
v Přerově, Kouřilova 8
SPC pro VŘ, Erbenova 16, 78701 Šumperk, www.spc-sumperk.cz

Vady sluchu v kombinaci s jiným postižením a hluchoslepotou
SPC pro SP, Kosmonautů 4, 779 00 Olomouc

Vady zraku
SPC pro ZP, Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc - Hejčín

SVP

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9
Středisko výchovné péče Tršice,  Tršice 225, 783 57(původně SVP Kelč, Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 od února 2013 v Tršicích)