ŠPZ Praha

PPP

PPP pro Prahu 1, 2  4, Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10, www.ppppraha.cz
PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, 130 00 Praha 3, www.ppp3a9.cz
PPP pro Prahu 3 a 9, U nové školy 871, 190 00 Praha 9, www.ppp3a9.cz
PPP pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5, www.oppp5.cz
PPP pro Prahu 6, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, http://ppp6.cz/
PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackéh 6/555, 182 00 Praha 8, www.ppppraha7a8.cz
PPP pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7, www.ppppraha7a8.cz
PPP pro Prahu 10, Jabloňova 30, 106 00 Praha 10, www.ppp10.eu
PPP pro Prahu 11, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4, www.ppp-modrany.cz
PPP pro Prahu 12, Barunčina 11, 143 00 Praha 4, www.ppp-modrany.cz
PPP – Křesťanská, Pernerova 8, 186 00 Praha 8, www.kppp.cz Pražská
PPP – soukromá, Ohradní 20, 140 00 Praha 4, www.pppp.cz

SPC

Kombinované vady
SPC, Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8, www.stibrova.cz
SPC při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 , www.starostrasnicka.cz 
SPC při Fakultní mateřské škole se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6, www.skolka.org/spc

Mentálně postižení a PAS
SPC pro mentálně postižené, Na Lysinách 41/6, 147 00 Praha 4
SPC pro žáky s MR,
SVP a poruchami chování, Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
SPC pro mentálně postižené, Trávničkova 1743, 155 00 Praha 5
SPC „Sluníčko“ s MŠ, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5
SPC pro MP, PAS, Chotouňská 474, 108 00 Praha 10 - Malešice
SPC Vertikála, Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6

Vady řeči
SPC pro děti a mládež, Tyršova 13, 120 00 Praha 2
SPC pro žáky s VŘ, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice

Tělesně postižení
SPC pro TP, Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4
SPC pro TP – Jedličkův ústav, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, www.jus.cz

Vady sluchu
SPC pro SP, Holečkova 4, 150 00 Praha 5
SPC pro SP, Výmolova 169/2, 150 00 Praha 5
SPC pro SP, Ječná 27, 120 00  Praha 2

Vady zraku
SPC pro ZP, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 , www.skolazrak.cz
SPC pro ZP, Horáčkova 1095, 140 00 Praha 4, (přiřazeno k Středním školám A.Klara, Vídeňská, Praha 4)
SPC pro ZP, Loretánská 19, 100 00 Praha 1

Poruchy chování
SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 6, 152 00 Praha 5

SVP

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 
SVP Modřany,Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 - Modřany
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51 
Ambulantní oddělení Prosek SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00 
Ambulantní oddělení Klíčov SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00 
Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00 
Celodenní a internátní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Praha 5, Radlická 30 
SVP Kupeckého 576, 149 00 , Praha 4 – Háje