Člověk v tísni, Blahoslavova 5/18

Člověk v tísni, regionální pobočka Karlovy Vary - obecně prospěšná společnost

Blahoslavova 5/18, 360 02 Karlovy Vary

tel.: +420 777 333 879

e-mail: jan.nemecek@clovekvtisni_cz