Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,11 MB)


Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi žáky středních škol v dálkové formě vzdělávání. Jedná se tedy o subjektivní informace referující o celkové situaci, která žáky k návratu do školy přivedla a která je studiem provází. Zjištěné údaje jsou interpretovány také v rozlišení respondentů podle jejich současného studia, pracovního uplatnění a zaměření, nebo i podle věku a pohlaví.

Mezi zjišťovanými tématy byly důvody a motivace respondentů pro opětovný vstup do formálního vzdělávání, a to jak jejich osobní cíle a očekávání, tak příčiny spjaté se současným pracovním uplatněním a s celkovou uplatnitelností na trhu práce. Část publikace se věnuje také názorům žáků v dálkové formě vzdělávání na podmínky, překážky a podporu při studiu celkově nebo ze strany zaměstnavatele, rodiny, případně školy. Závěrečná kapitola se zaměřuje na předchozí vzdělání a hlavně na důvody volby zvoleného oboru.