Obrázkový test profesionální orientace

Autoři

Antonín Mezera

Rok vydání 2005 (IPPP)
Cílová skupina děti ve školním věku (8. - 9. ročník)
Administrace individuální, skupinová

 

Test vychází z hexagonálního modelu osobnosti a pracovního prostředí Johna L. Hollanda (1959), který vymezuje šest typů zaměstnání (manuálně-technické, intelektuální, umělecké, sociální, podnikavé, administrativně-technické). Test lze využít jako diagnostický i didaktický prostředek pro poznání profesionálního zaměření dítěte. S využitím obrázkového materiálu může dítě spolu s psychologem velmi snadno a nenásilně odhalit svou profesionální orientaci.

Dotazník byl standardizován na souboru 274 dětí. Reliabilita testu ve smyslu test-retestové stability dosahuje nízkých, leč stále ještě signifikantních hodnot (r=0.162). Je předložen důkaz konstruktové validity (korelace s alternativním testem profesní volby) i predikční validity testu (korelace aktuální profese respondentů s výsledkem v testu).

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Záznamový sešit (5ks)
  • Záznamový arch (5ks)
  • Abecední seznam povolání (5ks)
  • CD