Základní literatura ke školské primární prevenci

V tomto oddíle Vám nabízíme seznam základní literatury k tématu školské primární prevence. Celá řada z těchto dokumentů je volně ke stažení, v těchto příkladech vám nabízíme odkaz na zdrojovou stránku, kde můžete originální publikaci získat. 

Ucelenou informaci o textech v českém a anglickém jazyce naleznete zde:

http://www.pppkv.cz/dokumenty/ADIKTOLOGIE_2012_03.pdf

  • Základní ucelená učebnice primární prevence

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN.

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2006/Monografie-Primarni-prevence-rizikoveho-chovani-ve-skolstvi-

  • Výkladový slovník základních pojmů v prevenci – podrobnější výklad, publikace obsahuje celkem 28 klíčových (primárních) hesel. Základní hesla relevantní pro primární prevenci rizikového chování mají abecední řazení. Všechna hlavní hesla výkladového slovníku jsou opatřena anglickým ekvivalentem pro usnadnění práce s anglicky psanou odbornou literaturou.

Miovský, M. a kol. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/3765/Vykladovy-slovnik-zakladnich-pojmu-skolske-prevence-rizikoveho-chovani

  • Čtyřúrovňový model kvalifikace v primární prevenci - model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv na podobu těchto preventivních aktivit. Model nebyl ještě závazně schválen MŠMT, ale na jeho implementaci do praxe se stále pracuje.

Charvát,M., Jurystová,L., Miovský,M.: Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/3760/Ctyrurovnovy-model-kvalifikacnich-stupnu-pro-pracovniky-v-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-ve-skolstvi

  • Standardy primární prevence - jsou rozsáhlým dokumentem revidovaným a přijatým ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2005 a 2008, v roce 2012 pak v rámci projektu VYNSPI (Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) rozšířeným na všechny typy rizikového chování. Standardy ve své obecné a speciální části definují základní pojmy, cílové skupiny preventivních programů a zásady efektivity primárně preventivního působení. Dále pak v podobě bodovatelných kategorií vymezují charakteristiky, které by měl kvalitní program obecně splňovat. Na základě porovnání reálné situace se standardy se mohou poskytovatelů programů školské primární prevencecertifikovat. Certifikace zprostředkovává Pracoviště pro certifikace.http://archiv-nuv.npi.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace

Pavlas Martanová, V. (ed.): Standardy odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha, Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.

http://www.adiktologie.cz/en/articles/detail/17/3763/Standardy-odborne-zpusobilosti-poskytovatelu-programu-skolske-primarni-prevence-rizikoveho-chovani

  • Evropské standardy prevence – existují také evropské standardy pokrývající oblast drogové prevence. Tyto standardy mají odlišnou strukturu než české standardy, avšak pokrývají shodné oblasti, jejichž naplnění garantuje kvalitu programů v prevenci.

European drug prevention quality standards. A manual for prevention professionals.(Angelina Brotherhood, Harry R. Sumnall, Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, UK

http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards

zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014