Konkrétní metodiky v oblasti primární prevence

  • Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

http://www.adiktologie.cz/en/articles/detail/17/3759/Priklady-dobre-praxe-programu-skolske-prevence-rizikoveho-chovani


  • Metodika vedení třídnické hodiny jakozáklad prevence na škole - práci třídního učitele v tématech primární prevence vnímáme jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Proto jsme rádi, že se Vám do rukou dostává Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele.

Skácelová, L. (2012). Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/19/3953/Metodika-vedeni-tridnickych-hodin


  • Vybraná témata pro vychovatelskou praxi nabízí publikace

Pacnerová,H.; Zelenda Kupcová,A. Vybraná témata vychovatelské praxe. Praha:  Univerzita Karlova v Praze & Togga.


  • Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti – zde naleznete aktuální informace z drogové oblasti i celou řadu mezinárodních publikací. http://www.emcdda.europa.eu/
  • EMCDDA Nabízí celou řadu informací o České republice v této oblasti:

http://www.emcdda.europa.eu/countries/czech-republic


  • MŠMT – metodická doporučení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je oblasti primární prevence nejsilnějším hybatelem. Vydává metodická doporučení k preventivní problematice:

http://www.msmt.cz/file/20271


zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014