Screeningové a evaluační nástroje v prevenci

Screeningové nástroje v prevenci

Pokud chcete zmapovat míru ohrožení rizikovým chováním u konkrétního jedince, můžete využít screeningových metod. Pro zařazení do programu indikované prevence by každého jedince mělo být realizované vyšetření (alespoň screening), které vyhodnotí jeho momentální situaci – jen tak může být na základě svých individuálních potřeb indikován pro program indikované prevence.

Příklady screeningových nástrojů:

Jednoduchý screeningový nástroj o dvou krocích zjistí u nezletilých užívání alkoholu (dle Yael Waknine)

Dne 14. října 2011 byl Národním institutem pro zneužívání alkoholu a alkoholismus patřící mezi Národní instituty zdraví představen nový nástroj pro testování dětí a teenagerů na užívání alkoholu.

„Rutinní sledování a intervence zaměřené na užívání alkoholu mezi mladými lidmi jsou klíčové pro prevenci souboru problémů spojených s pitím v adolescenci“, řekl MUDr. Howard Koh, MPH pro novinky Národních institutů zdraví. Nový screeningový nástroj nabízí „příležitost zachytit mladé pacienty dříve, než bude pozdě.“

Screeningový nástroj byl vyvinut ve spolupráci s americkou Komisí pediatrů (American Academy of Pediatrics Committee) pro užívání návykových látek, klinickými výzkumníky i praktiky.

Jde o jednoduchý, rychlý a efektivní test pro včasnou detekci, který je snadno použitelný i zaneprázdněnými praktickými lékaři. Nástroj je tvořen dvěma základními otázkami: jedna kvantifikuje pacientovo užívání alkoholu v posledním roce a druhá zjišťuje míru konzumace alkoholu mezi přáteli jedince jako ukazatel jeho budoucího pití.

(volně dle www.adiktologie.cz, Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská) 


Evaluační nástroje v primární prevenci

Pokud realizujete primárně preventivní program a chcete jej vhodně evaluovat, nabízíme Vám tyto odkazy, kde je možné získat evaluační nástroje:

  • SANANIM, o.s.  www.sananim.czwww.odrogach.cz (→ publikace ke stažení: Gallà et al. (2005). Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády ČR.)
  • Klinika adiktologie www.adiktologie.cz (→ Činnost KA → Evaluační centrum)

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů jsou v tomto přehledu členěny podle věku cílové skupiny – děti a dospívající, dospělí. Přičemž některé z nich jsou určeny pro obě cílové skupiny. Cílem tohoto členění je čtenáři umožnit lepší orientaci v jednotlivých nástrojích a vybrat si konkrétní nástroj, ke kterému si pak nalezne článek v dané rubrice.

zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014