KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

PPP Liberec - Mgr. Lenka Langrová 

Truhlářská 2, 460 01 Liberec 2

tel.: +420 482 710 517 

e-mail: langrova@pppliberec_cz