Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1056/40

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1056/40, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 508 672

e-mail: m.gazdikova@kr-olomoucky_cz