Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

tel.: +420 287 280 413

e-mail: roubal@kr-s_cz