Meta, Ječná 546/17

META, Společnost pro příležitosti mladých migrantů - Obecně prospěšná společnost

Ječná 546/17, 120 00 Nové Město

tel.: +420 773 304 514

e-mail: vagnerova@meta-ops_cz