Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Na Výstavišti 377/1

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj

Na Výstavišti 377/1, 397 01 Písek

tel.: +420 974 235 851

e-mail: pobyty.cb@mvcr_cz