MÚ MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9

Úřad městské části Praha 3, Odbor sociálních věcí

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

tel.: +420 222 116 456

e-mail: ivanap@praha3_cz