Nová závěrečná zkouška

K 31. 3. 2012 byl ukončen projekt MŠMT na podporu reformy závěrečných zkoušek v učebních oborech – Nová závěrečná zkouška .

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a realizoval jej Národní ústav pro vzdělávání. Jeho cílem bylo sjednotit požadavky na znalosti a dovednosti absolventů stejných učebních oborů na různých školách, zlepšit jejich připravenost pro praxi a také zvýšit prestiž samotných učebních oborů. Od Od dubna 2012 na něj navazuje dvouletý projekt Nová závěrečná zkouška 2. Projekt se zabývá tvorbou jednotných zadání pro nové obory vzdělání s RVP a přípravou podmínek pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky od školního roku 2014/2015.