NÚV upozorňuje na projekt

Projekt Naši nebo cizí. Židé v českém 20. století je určen pedagogickým pracovníkům sekundárního vzdělávání.

 

Cíle této iniciativy Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy uvedené na stránkách projektu jsou:

  • Usnadnit učitelům naplňování očekávaných výstupů ve školním dějepise ve vztahu k dějinám 20. století.
  • Změnit náhled na dějiny a soužití Židů, Čechů a dalších etnických skupin.
  • Podpořit porozumění mezi lidmi s odlišným náboženským vyznáním, barvou pleti a původu a přispět tak k vytvoření tolerantní občanské společnosti citlivé na projevy bezpráví, rasismu a xenofobie. Podrobněji…

Aktuálně projekt nabízí semináře pro učitele.