Oznámení pro zřizovatele středních škol o oboru vzdělání šestileté dvojjazyčné gymnázium v pokusném ověřování

Oznamujeme informaci v souvisloti s účinností novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Dvojjazyčná (bilingvní) gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle §171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou do doby schválení rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.

(Zdroj: Nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, částka 71, s. 2449. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb071-10-pdf.aspx

[PDF] )