Pedagogicko-psychologická poradna STEP, Jana Palacha 1620

Pedagogicko-psychologická poradna STEP, společnost s ručeným omezením

Jana Palacha 1620, 272 01 Kladno

tel.: +420 602 590 000

e-mail:  kancelar@ppporadna_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1