Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,56 MB)


Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření zaměstnavatelů z kvartérní sféry zaměřené na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů na nové pracovníky, jejich názory a postoje k přijímání absolventů a na hodnocení kvality a připravenosti absolventů na vstup do zaměstnání. Materiál byl zpracován v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a tematicky i obsahově navazuje na obdobný materiál vydaný v roce 2007.

Publikace se věnuje hodnocení kompetencí potřebných pro práci v kvartéru z pohledu zaměstnavatelů, včetně identifikace klíčových kompetencí, na které by se školy měly ve vzdělávání více zaměřit nebo jejichž význam podle zaměstnavatelů ještě poroste. Dále analýza shrnuje charakteristiky přijímání nových pracovníků, včetně preferencí přijímání absolventů nebo kritérií a faktorů pro ne/přijímání absolventů škol. Nechybí ani názory zaměstnavatelů na sérii otázek týkajících se nedostatkových a perspektivních profesí či oborů. V závěru jsou uvedeny informace o spolupráci zaměstnavatelů se školami a o jejich očekávání od školské sféry. Některé výsledky jsou podrobněji členěny podle odvětví a podle velikosti firmy.