Praha

AKTUÁLNĚ od září 2018 na ZŠ Marjánka začíná bezplatný tříměsíční intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabídne čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců nahradí výuku v kmenové škole. Praha v roce 2017 ve spolupráci s městskými částmi odstartovala pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince.

Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Prahy zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

 

KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

 

KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách