Příprava závěrečných zkoušek podle jednotného zadání už začala

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky j sou k dispozici jednotná zadání 2015/2016  pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


Jednotná zadání najdou školy na adrese:  https://skola.novazaverecnazkouska.cz.

Školy mohou při přípravě zkoušek využít elektronickou publikaci „Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016“, která obsahuje praktický návod, jak získat jednotné zadání a jak s ním pracovat.  

Ve čtrnácti oborech vzdělání je letos poprvé možné skládat písemné zkoušky na počítači, a to v rámci pokusného ověřování. Školám, které tyto obory vyučují, se témata vygenerují automaticky z banky úkolů. Písemky je ale možné skládat jak na počítači, tak písemně na papír. Bližší informace najdete zde: Zverejneni_Doporuceny_postup2.docx postup.docx (13,77 KB)

V případě, že jste ztratili přístupové heslo nebo potřebujete doplnit obor na kartu školy, napište na adresu: petr.kos@nuv_cz.