Rozvoj oborových didaktik a jejich uplatnění ve školské praxi

Cílem úkolu je vytipovat aktuální/problematická témata vyučování a učení v rámci jednotlivých oborových didaktik.

Oborové didaktiky se zabývají procesy vyučování a učení s ohledem na specifiku vzdělávacích oborů, širších vzdělávacích oblastí či druhů a stupňů škol. Jejich rozvoj je nezbytným předpokladem pro zvyšování kvality vzdělávacího procesu. V souvislosti s inovacemi vzdělávacího obsahu (revize RVP ZV, rozvoj gramotností, alternativní verze oborů apod.) je třeba monitorovat jejich současný stav i trendy dalšího vývoje a pozitivně ovlivňovat jejich rozvoj.

Jako zdroj konkrétních inspirativních ukázek/příkladů dobré praxe budou využity výstupy projektů IPn, IPo, globálních grantů OP VK, včetně výstupů dotačních a rozvojových programů MŠMT.